WEDSTRIJDREGLEMENT

Fotowedstrijd Code City

Het onderstaand reglement is van toepassing op de ‘Code City Fotowedstrijd’ van Digitaal.Talent@Gent.

Artikel 1: De Organisator

De wedstrijd wordt georganiseerd door Digitaal.Talent@Gent.

Artikel 2: Voorwaarden

De deelname aan deze wedstrijd staat open voor scholen die in 2019 deelnamen aan de Code City lessen van Digitaal.Talent@Gent.

 

Elke deelnemende klasgroep kan maar met één foto deelnemen aan de wedstrijd. Leerlingen kunnen niet elk individueel een foto insturen om hun klas te representeren.

 

Door aan de wedstrijd deel te nemen, gaan de deelnemers onvoorwaardelijk akkoord met de spelregels en het wedstrijdreglement.

 

Tijdens of na de wedstrijd wordt er geen geschreven of telefonische communicatie gevoerd rond de wedstrijd.

 

Bij vermoeden van fraude telt het aantal likes niet meer mee en beslist de jury voor 100%.

 

De organisator van deze wedstrijd behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen of te beëindigen wanneer dit gerechtvaardigd zou zijn door onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten zijn wil. Hij kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de wedstrijd moet worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd voor omstandigheden buiten zijn wil om.

 

De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische problemen die zich zouden voordoen tijdens het verloop van de wedstrijd, bijvoorbeeld met betrekking tot de verzending of ontvangst van mail‐berichten, de laattijdige ontvangst, de identificatie van de verzender, enz.

 

In geval van overmacht, indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen of in geval van betwisting zal de organisator elke noodzakelijke beslissing kunnen nemen om de goede werking van deze wedstrijd te verzekeren. Haar beslissingen zijn soeverein en zonder verhaal.

 

De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van deelname aan de wedstrijd of gebruik of inzet van de prijs.

 

In alle gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de organisator.

 

De organisator behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht de wedstrijd op elk door haar gewenst moment te beëindigen, te verlengen en/of te wijzigen.

Artikel 3: Looptijd van de wedstrijd

Begin van de wedstrijd: 25-02-2019

Einde van de wedstrijd: 31-05-2019

De winnaar wordt in juni 2019 bekend gemaakt.

Artikel 4: Deelname

Om te kunnen deelnemen aan de wedstrijd moet de deelnemer vóór 30 mei 2019 een foto doorsturen naar codecity@stad.gent

Artikel 5: De prijs

De winnaar krijgt een gratis Blue-Bot pakket.

 

De prijs kan niet worden vervangen door een geldbedrag of willekeurig welke andere compensatie.

 

De organisator kan, indien hij daar buiten zijn wil om door omstandigheden toe gedwongen is, elke prijs door een vergelijkbare en gelijkwaardige prijs vervangen.

Artikel 6: De Winnaar

Op de website www.codecity.gent kunnen de foto’s geliked worden. Met het aantal likes kan al de helft van de punten verdiend zijn. De andere helft wordt bepaald door een jury, die kiest op basis van creativiteit en originaliteit.