top of page

DIT WAS CODE CITY 2020-2023

In 2020 en 2023 maakten de leerlingen kennis met programmeren via de micro:bits, microcomputertjes met LED-lichtjes. De micro:bits gingen zowel naar de lagere scholen als naar de middelbare scholen.

Basisschool Muzische leerThuis Melopee
Basisschool Klaverdries
Freinetschool
Het Prisma
Freinetschool
De Sterre-spits
Vrije Basisschool Sint-Bavo